Logo Gospodarstwo Pasieczne Tomasz Strzyż

Tomasz Strzyż

Gospodarstwo Pasiecze
Ramka przedstawiająca czerw pszczeli i matki pszczele

Matki pszczele, odkłady, miód….

Pszczelarstwem zajmujemy się od 1999r. na początku prowadziliśmy małą amatorską pasiekę w której wychowywaliśmy matki pszczele na własne potrzeby. W roku 2001 rozpoczęliśmy prowadzenie prac nad doskonaleniem  własnej linii pszczół o nazwie AS by kilka lat później zarejestrować ją jako linię krzyżówkową w Krajowym Centrum Hodowli Zwierząt.

Aby nasze prace miały sens w roku 2005r. wdrożyliśmy do standardów naszej pasieki sztuczną inseminację, która pozwoliła nam osiągać jeszcze lepsze wyniki w naszych postępach hodowlanych. W tym samym roku zdałem egzamin przed Państwową komisją na inseminatora matek pszczelich uzyskując tym samym tytuł zawodowy i prawo do wykonywania zabiegów inseminacji.

Obecnie nasza pasieka składa się z kilkuset rodzin pszczelich i zajmuje łącznie miejsce o powierzchni 2ha. Gospodarujemy w ulach styropianowych, korpusowych na ramce wielkopolskiej prowadząc zarówno gospodarkę stacjonarną jak i wędrowną.

Hodowane matki pszczele unasieniamy na pełnej ramce wielkopolskiej w odkładach 2 lub 3 ramkowych. Matki inseminowane przetrzymujemy w mini ulikach do czasu sprawdzenia czerwienia.

W roku 2010 rozszerzyliśmy ofertę o odkłady pszczele 3,4,5 ramkowe (ramka wielkopolska).

Obecnie w pasiece posiadamy pszczoły rasy kraińskiej linii, Alsin, Nieska, Alpejka, Cr, Ca, N, Prima, Gema.  W roku 2015 na prośbę pszczelarzy do pasieki sprowadziliśmy z matki rasy Buckfast, które obecnie testujemy i być może w niedługim czasie będziemy mogli o nie rozszerzyć ofertę.

W naszej pasiece pozyskujemy również miody odmianowe: Akacjowy, Lipowy, Rzepakowy oraz miód wielokwiatowy.

Nasza pasieka znajduje się w miejscowości Kwiatkowice w gminie Prochowice na terenie woj. dolnośląskiego.  Nasza pasieka należy do Związku Pszczelarzy Ziemi Legnickiej (PZP) i jest zarejestrowana w Powiatowym Inspektoracie Weterynaryjnym w Legnicy.

Posiadamy również wszelkie zezwolenia i decyzje do sprzedaży bezpośredniej produktów pszczelich.

Zapraszamy do zapoznania się z nasza ofertą http://strzyz.prochowice.pl/oferta/

Masz jakieś pytania? Napisz do nas

Adres

Kwiatkowice 42a, 59-230 Prochowice

Email

pasieka@strzyz.prochowice.pl

Telefon

767 592 000